Historie

Historien starter tilbage i 1983, hvor en ung bøsse fra Mølby ved Sommersted i en annonce i Haderslev Ugeavis, søgte “ligestillede”. Han fik en del henvendelser og man samledes hos ham privat, og her blev det besluttet at oprette en bøsse/lesbisk forening.

Formelt blev foreningen så stiftet et halvt år senere i februar 1984.

Barnet skulle have et navn. Der var forskellige forslag fremme og det endte med at foreningen fik det nuværende navn PROFIL. Bestående af PRO og FIL, som skulle symbolisere begrebet FOR de homoFILE.

Begrebet homofil bruges ikke længere, men der er igen grund til at ændre et navn, som foreningen har været kendt under i mange år.

Man fik udarbejdet vedtægter og i tidens ånd valgte man en flad foreningsstruktur, d.v.s. man havde en kontaktperson og en kasserer. Alle afgørelser blev taget af medlemmerne på kaffemøderne.

Møderne foregik på Aktivitetshuset i Haderslev.

Aktiviteterne bestod af månedlige kaffemøde og 3- 4 fester om året. Desuden blev der arrangeret fælles ture til fester i andre bøsse/lesbiske foreninger. Gennem annoncer i aviser og opslag i biblioteket blev omverdenen orienteret om eksistensen af foreningen.

Midt i 80-serne indgik vi et samarbejde med en del græsrodsgrupper i Haderslev omkring græsrodsbutikken i Slotsgade 25, hvor vi kunne have informationsmateriale og også faste træffetider. Sammen med de andre grupper var vi med i en græsrodsbod på Torvet (Gravene).

I okt. 1986 lavede vi i samarbejde med Aktivitetshuset et stort offentlig møde om emnet AIDS.

Vi var med i, og har også selv arrangeret et af, fællesmøderne mellem LBL og de såkaldte frie klubber, hvor man drøftede ting af fælles interesse.

Ligeledes indgik vi et samarbejde med de andre sønderjyske bøsse/lesbiske grupper under betegnelsen SABLISA. (Samråd for Bøsser og Lesbiske I Sønderjyllands Amt).

I fællesskab udgav vi bladet ”Spalten” og senere SABLISA-NYT. Andet sted på hjemmesiden kan I læse mere om SABLISA og historien bag det samarbejde. SABLISA blev opløst i foråret 2006.

Sammen med de andre grupper deltog vi i 1987 i TV-Syd udsendelserne ”Følelserne er de samme”, som senere blev vist landsdækkende på TV2.

Der blev også startet en ”gå-ud-gruppe”, som skoler og uddannelsesinstitutioner kunne få ud til at orienterede om det at være bøsse og lesbisk, i mange år have vi også en enkeltperson til at tage sig af dette oplysningsarbejde.

I 1989 lykkedes det os i samarbejde med bøsse/lesbiske grupper i Kolding, Esbjerg og Aabenraa, at få en del af bøsse/lesbiske filmfestival til BIO 25 i Haderslev.

Ellers førte PROFIL gennem 90-erne en lidt omtumlet tilværelse, idet foreningen flere gange var ved at lukke p.g.a. manglende engagement, problemer med udbrydergrupper og lignende. Men en lille fast kerne har dog holdt foreningen i live.

Profil har to gange prøvet at starte en ungdomsgruppe, men hver gang fik de desværre kun kort levetid. Det er nok svært at engagere unge mennesker i foreningsarbejde, og i internet-tiderne er behovet for socialt samvær i en forening nok ikke så stort.

I 2004 blev man enige om at holde et sabbatår – d.v.s. ingen aktiviteter i PROFIL.

Men i stedet for at lukke foreningen har vi omdannet foreningen til en kaffeklub, dog stadig med foreningsvedtægter og medlemskontingent.

Vi har i dag seks arrangementer om året, bl.a. Film- og Temaaftner, hvor vi starter med en middag og slutter af med kaffebord, samt en grillaften og julefrokost.

Det er medlemmer der bestemmer aktivitetsniveauet på medlemsmøderne.

Vi markerer os i læserbreve, når situationen påkræver at reagere på angreb på bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, og vi følger nøje den LGBT-politiske  udvikling i både ind- og udland, på denne hjemmeside under Fra pressen.


I 2005 startede vi projektet med denne hjemmeside, vi fik professionel hjælp til at lave den, og var klar til for alvor at gå i luften i foråret 2006.

I 2007 gennemgik hjemmesiden en omfattende modernisering, hvorved det LGBT-politiske stof kunne præsenteres på en mere fremtrædende plads. I 2012 fik den en ny ”ansigtsløftning”, hvor vi indførte siden ”Aktuelle nyheder”, dermed fik det dagsaktuelle LGBT-stof en opprioritering. Vi udvikler hele tiden hjemmesiden, i samarbejde med vores professionelle support.